افزودن نظر جدید

کمبوجیه هرچی بوده بهتر از عرباس و حق هرکسی هستش ک ازخاکش و کشورش دفاع کنه و برای کشور گشایی دست ب خون ریزی بزنه اونم چن صد ساله پیش ک ی امره عادی بود سر در سازمان ملل حرف کسی ک دارین بدشو میگین واقن متاسفم برای کوته فکریتون ک پشت عربایین هنوز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.