افزودن نظر جدید

شاه تیمور بانیارانی را در گورستان کرمانشاه در حجره مظفر علیشاه بخاک سپردند. متن نوشتار درست است عزیز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.