افزودن نظر جدید

بنظربنده جدای از بحث شیعه و سنی و اهل حق هرکس انسانیت داشته باشه انسان واقعی باشه شرافت داشته باشه قطعا راه حق رو در پیش گرفته و صد البته رهروان زیادی هم پیدا خواهد کرد.من خودم شیعه هستم ولی واقعا احترام خیلی خیلی زیادی برای فرقه های دیگه قائلم.بخدا قسم دوتا همکار اهل حق دارم به حدی انسانیت و مرام دارند که منو تحت تاثیر قراردادن شعور و شرافت در وجود افراده ما دربین فرقه های مختلف انسانهای وارسته و پاک و همچنین افرادی داریم که با کارها و رفتارهاشون آبروی اون فرقه رو میبرن. ملاک خوب بودن نه فرقه و دینه و مذهبه نه شکل و قیافه و داراییه ملاک باطن و درون انسانه که به کجا متصله و چی دریافت میکنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.