افزودن نظر جدید

پسرنوح با بدان بنشست ,عزیزم هنوز خیلی بچه ای که بخوای از این نظرها بدی البته اون دنیا شاید شاید یه چیزایی حالیت بشه ,رسیدن به حقیقت یارسان خیلی بها داره که رسیدن به ذات پروردگاره ,پس بی خیال شو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.