افزودن نظر جدید

در گذشته مقر اصلی علی اللهی ها استان کرمانشاه بود.الان مثل مور و ملخ به شهرهای دیگر برای کار سرازیر شده اند قابل اعتماد نیستند در کارخانه ما در ساوه یک نفر اهل حق جعبه ابزار کارخانه را سرقت کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.