افزودن نظر جدید

پسته بی مغز آخه این حرف بود که زدی؟ قدمت شیعه از سنی و اهل حق بیشتره .پیشوایان شیعه محمد و آل محمد (ص) هستند مقام معصومین (ع) و شیعیان آنها کجا و مقام رهبران گراز خور و پیشوایان سوسمار خور کجا؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.