افزودن نظر جدید

عزیزم روح القدس روح خداست و مسیح روح اقدس رو داشت و این رو از رو گفت که میگفتن دیو و ارواح پلید داره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.