افزودن نظر جدید

سلام. مدافعان تصوف هر جا که از اثبات مدعا عاجز شوند، به پرسشگران برچسب "نفهمی" و "کم‌عقلی" می‌زنند. در حالیکه این روش خود نشانگر "کم‌عقلی" و بلکه "خباثت" متصوفه است. عین القضات در پی تطهیر ابلیس گام برمیدارد. میگوییم این سخن خلاف نص صریح قرآن و در تضاد با نصوص وارده از اهل بیت است. اهل بیت دقیقا خلاف این سخن را به ما یاد داده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.