افزودن نظر جدید

دید بزرگان با دید افراد عادی فرق دارد، درک مفهوم سخنان آن یزرگان برای افراد عادی سخت هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.