افزودن نظر جدید

جناب دوست، چرا با کینه و عقده به قضایا نگاه میکنید؟ این همه کینه و سیاه بینی چه فایده ای برای شما داشته؟ جز اینکه در تاریکی و عصبیت فرو رفتید؟ ما از منابع مختلفی سند آوردیم. از جمله مری بویس (که از نویسندگان دانشنامه ایرانیکا هست). شما چطور ایرانیکا را قبول دارید؟ ولی نویسندگان آن را قبول ندارید؟ مگر می‌شود این همه حرف بیجا از زبان کسی صادر بشود؟ در همان دانشنامه بریتانیکا که اسم آوردید دقیقاً حرف ما را تایید کرده است و گفته که در نوروز باستانی، واج و یسناخوانی و... وجود داشته است (خب می‌بینیم که ایرانیان امروز این چیزها را در نوروز نداریم. این یعنی نوروز ایرانی که امروز داریم با آن نوروز باستانی فرق های زیادی دارد). موفق باشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.