افزودن نظر جدید

همچنین نوروز باستانی جشن گرامیداشت اشه‌وهیشته و بزرگداشت آتش بود. اما در نوروز ایرانی که امروز میشناسیم اصلاً هیچ کس چیزی به نام اشه وهیشته را نمیشناسد. نوروز امروز، جشن آغاز سال است که مردم به دیدن هم میروند. و ماهیتاً متفاوت از آن نوروز باستانی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.