افزودن نظر جدید

1. این سخن شما چه ارتباطی به نوروز دارد؟ چرا می‌خواهید موضوع بحث را عوض کنید؟ 2. رسول الله درباره هر کسی از هر قوم و قبیله‌ای که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، تأییدات و تمجیدات دارند. ملاک، ایمان و عمل صالح است. ایرانیان تا وقتی ایمان و عمل صالح داشته باشند، مورد تأییدند. در غیر این صورت هیچ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.