افزودن نظر جدید

شیوه باستانگرایان بر آن است که جا بحثی را مطابق امیال و هوس‌های خود نیابند، می‌کوشند که بحث را عوض کنند. این شیوه در جهت منفعت‌طلبی و لجبازی‌هایی است که در آن غرق شده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.