افزودن نظر جدید

نوروز به معنی روز نو، ایرادی ندارد. در سال 365 روز هم باشد. ولی نوروز ملّی ایرانیان فقط یک روز است. آن هم روز آغاز بهار. نوروز ایرانی یعنی همین. برخلاف نوروز باستانی که متغیر بود و ممکن بود در طول سال چند بار عوض شود، آن هم به میل و سلیقه شاهان و اشراف حکومتی. سخن نیز در همین است. نوروز باستانی شاهان به همین دلیل متفاوت با نوروز ایرانی است (که فقط یک روز در سال است).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.