افزودن نظر جدید

به نظر من تقیه در بعضی جاها فرصت الهی است ترکش گناه نیست.به یکی گفتند علی را لعن کن اگر نکنی سرت را می زنیم اما او گفت السلام علیک یا امیر المومنین بعد سرش را زدند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.