افزودن نظر جدید

باور کردم مدتی که در تهران دانشجو بودم چندین بار به چشم خودم دیدم که حتی در نمازخانه های اجاره ای اجازه نمیدادند که نماز بخونیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.