افزودن نظر جدید

پادشاهان ساسانی به پایبندی به زرتشت و گسترش و پشتیبانی از آن مشهور هستند.شما یک نمونه از از این ازدواج با خواهر و مادر و دختر را از میان شاهان ساسانی نام ببرید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.