افزودن نظر جدید

جناب اهوازی (که البته اهوازی نیستید) در قرآن از مسیح نام برده و نصارا پیروان مسیح خوانده شدند. پس مسیحی خواندنِ نصرانیان چیزی غریبی نیست. درباره یهودیان نیز می‌دانیم و روشن است که همان کلیمیان هستند. اما چنین وضوح و بداهتی درباره ارتباط مجوس و زرتشتیگری معنی ندارد. همانطور که در متن مقاله آمده است، مجوس مساوی زرتشتیگری نیست. بلکه در بهترین حالت، زرتشتیگری فرقه‌ای از مجوس است. همانطور که در تاریخ اسلام، از هندوها و حتی میترائیست‌های اروپا هم به عنوان "مجوس" یاد می‌شد. ثانیاً در فقه شیعه مجوسیان اهل کتاب نیستند. بلکه تنها ملحق به اهل کتابند. اسناد فقهی هم ارائه شد و آنچه در قانون اساسی آمده بر اساس نظرات آیت الله خمینی بود. آن هم به نظر می‌رسد مصالح اجتماعی مد نظر قرار گرفت. وگرنه اگر بحث فقهی (در کتب شیعه و سنی) مطرح شود، وضع به گونه‌ای دیگر خواهد بود. در بیش از 100 هزار روایت شیعه و سنی حتی یک بار از زرتشت به عنوان پیامبر الهی نام برده نشده و ابداً دین زرتشتی دین الهی خوانده نشده است و آنچه درباره پیامبر مجوس هم آمده بدیهی است که ربطی به شخص زرتشت ندارد. پس دست از حقیقت ستیزی بردارید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.