افزودن نظر جدید

افتخار یعنی چه؟؟؟ما درباره مسائل حقوقی صحبت میکنیم.در این آیه از این سوره مبارکه این ادیان از مشرکین جدا شده و صاحب کتاب نامیده شدند.البته تایید قرآن باید باعث افتخار باشد چون که من معتقدم قرآن از جانب خدا توسط جبرییل امین بر پیامبر اکرم و راستگو و امین نازل شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.