افزودن نظر جدید

جناب ناشناس با دروغ و تهمت و مغلطه نمیتوانید حرف نادرست و برداشتهای ذهنی خود را بر دیگران تحمیل کنید. در متن مقاله به اندازه کافی سند از قرآن و منابع فقه اسلامی بیان شده است. شما چقدر پرادعا هستید که 1400 سال سابقه و قدرمت فقه (که بر مبنای قرآن و سنت است) را نادیده میگیرید و برداشت ذهنی خود را "متن صریح قرآن" میخوانید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.