افزودن نظر جدید

حلاج در یک دو راهی قرار دارد. یا اساساً دروغگو و حیله‌گر بود (که در این صورت مجرم است) یا برحق بود ولی اسرار هویدا میکرد (در این صورت هم مجرم است و جرمش افشای اسرار و گشودن رازهایی بود که نباید افشا میکرد).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.