افزودن نظر جدید

برای جواب هم جوابی هست ولی اینحا وارد اون بحث نمیشم چون بحث به حاشیه میره اما اگه علاقه مند بودید بوئینگ747 غایی رو میتونید از کتاب پندار خدا مشاهده کنید (زیاد به رد برهانهای وجودی ننپرداخته و براهین سطحی اکنویاس رو رد کرده) در ظمن تو کلیپای زئوس هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.