افزودن نظر جدید

تحدی قران از این نظر مورد بحث هست که واقعا مشخص نیست که چه معنی و منظوری رو گفته و از کدوم وجه و زاویه تحدی کرده .. اولا آیات ناسخ و منسوخ از آن جهت اختلاف و پیشگویی که مغایر حرف شماست .. و اینکه شما گفتید در طول ۲۳ سال تغیر نکرده . بخاطر این موضوع هست که اولا سرعت علم و پیشرفت تنها در این صده آخر رشدی چند صد درصدی داشته و پیشرفتهای انسان در طول چند هزارسال زندگی بشر به اندازه این یک قرن نبوده . در ثانی ، انسان عرب اون موقع از صد سال قبل از اسلام و تا قبل از رویارویی با ایرانیان حتی به اندازه ین کلمه پیشرف و پسرفت نداشته ، چه برسه به تنها ۲۳ سال ... در مورد پیشگوییهای قران و اخبار علمی آن ، متضادها و اشتباهات بسیار بیشتری در نسبت با حقایق و همسویی با علم دارد ..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.