افزودن نظر جدید

عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت، این گونه شخصیت خسرو پرویز را تشریح می‌کند: «خسرو پرویز با آنکه در جنگ‌ها کامیابی‌هایی داشت، از اشتغال به عشرت و هوس فرصت آن را نیافت که نظمی به کارهای پریشان بدهد. جنگ‌های بیهوده او نیز با آن همه تجمّلی که جمع آورده بود، جز آنکه خزانه مملکت را تهی کند، نتیجه‌ای نداشت». عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن، 1381. ص 55
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.