افزودن نظر جدید

1. کسی که برای جبران عقده‌ها و ارضای حس سرخوردگی‌ حرف می‌زند، را نمی‌توان سر عقل آورد. همانطور که انسانی که خود را به خواب زده را نمی‌توان بیدار کرد. 2. کسی نمی‌تواند طبری بخواند. شاید منظورتان تاریخ طبری باشد. پس لازم است جلد و صفحه مورد نظر را بگویید. شاید چنین چیزی اصلا در تاریخ طبری وجود ندارد که از ارائه سند گریزان هستید. 3. در تاریخ طبری، کورش یهودی زاده خوانده شده و زرتشت هم شخصیتی از بنی اسرائیل نامیده شده که به سوی ایران فرار کرد. آیا تاریخ طبری -که توسط یک ایرانی هم نوشته شده- را سند می‌دانید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.