افزودن نظر جدید

سرزمین جاوید... ای کاش به جای خواندن کتاب‌های دسته چندم بی‌اعتبار، دوستان به منابع اصیل و دسته اول مراجعه می‌کردند. آنگاه می‌یافتند که ماهیت حقیقی کورش چیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.