افزودن نظر جدید

در هیچ کجای تاریخ نیامده است که کورش به عرب ها و ترک ها ستمی کرده باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.