افزودن نظر جدید

پیشاپیش پوزش از تمامی هم میهنان عرب زبان ، که شاید اینگونه اندیشه و پندارها ناگزیر برای شما دوستان سبب غمگینی و دل پریشانی شود ؛ اما میان پارس و عرب از دیدگاهم هیچ تفاوتی وجود ندارد ، ولی چنانچه هر دولت ،گروه ،دسته ،حزب یا فردی در پی دستکاری تاریخ ، تغییر و تحریف آن با هرگونه هدفی که باشد ، به سختی باید مقابله شود ، چون همین افراد نادان به راحتی چون ابلیس بین هم میهنان را جدایی و نیرنگ برپا میکنند ، با تحریف و دستکاری و جابجایی آداب پیشینیان و فرهنگ و ریشه هر جامعه ، در پی نفاق و دشمنی یا به زبان ساده تر ، دلیلی برای درگیری و کشمکش بین نژاد ها و گروهای عزیز و خاص این مرز و بوم می شوند . چو ایران نباشد تن من مباد...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.