افزودن نظر جدید

یعنی ابوبکر که خلافت راقبول کرد به دنبال مقام بوده مگر خلافت به سن وسال مربوط میشود پس چطور حضرت عیسی در مهد خود سخن گفته است و بهمقام نبوت رسیده منظور از وسعت سرزمین اسلامی غارت کردن قتل
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.