افزودن نظر جدید

شما خلط حق و باطل انجام میدین اگر از خدا میترسید که تو توبه کنید اگرم نه که خوب اون دیگه به ما مربوط نیست آقای مردانی سخنرانی رو شو من گوش دادم اینطور نبود که به ساحت مقدس امیرالمومنین جسارت کرده باشند این سخنرانی پیرامون فعالیت و کارو کوشش و رزق حلال بود یه تیکشم این بود که گفتند حضرت برای یهودیا باغبانی و کارگری میکرد اما زیر بار دیگران و منت کسی نمیرفت منظوره این مردانیه بیچاره هم همین بود که بار خودتونو رو دوش کسی نندارین و مولا علی الگوتون اینطور زندگی میکرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.