افزودن نظر جدید

من درویش نیستم یعنی قابل نبودم به سلک دراویش در بیام.ولی میدونم که تو یا مغرضی یا عین ابوجهل که حصرت محمد رامیدید ولی درک نمیکرد تو هم .به دین خرافات بسنده کردی وچون درکد نمیرسد سروع به اشکال تراشی که ای کاش اینها روی تحقیق بود که نیست .فقط شنوفتی واز استفراق دیگران استفاده این مطالب را چیدی برو عزیز من از 16سالگی تا 50سالگی تحقیق کردم اگه حصرت اقای مردانی بگد بیا مشرف بشو سینه خیز تا کرج میرم به اولیای خداوند تحمت نزن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.