افزودن نظر جدید

سند این تهمت های شما کجاست ای عمر وعاص ها ای کاخ نشینان معاویه ای اسلام شما که معلومه چیه.یک بار برین بر در حسینیه اقای مردانی کرج کوچه اصفهانی ها بعد قضاوت کنید ندیده هر کذبی را باور نکنید ای مردم این سخنان را بر علیه امامان و اولیا ک انبیا هم میگفتن همیشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.