افزودن نظر جدید

چرا هدفتون خرده گرفتن بر داریوش نیست ؟ این باستان پرست های کورش باز به عرب وترک و هزار فرقه دیگه اعرتاض میکنن که اونها وحشی بودن وبا این حرفها بین اقوام اختلاف میندازن . حالا چرا به خودشون یه نگاه نمیندازن ؟ اگه بقیه وحشی هستن پس داریوش و هخامنشی ها وحشی تر از همه هستن . این حرف حق رو باید قبول کنن که متأسفانه .....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.