افزودن نظر جدید

اسلام که نباید برای دلخوشی 7 میلیارد انسان روی زمین تلاش کند. اسلام حقیقت را می‌گوید و این انسان‌ها هستند که باید پیرو حقیقت باشند. هر چند خوشایند نباشد. وقتی حق می‌آید، جایی برای باطل نمی‌ماند. وقتی اسلام آمد، ادیان منسوخ دیگر، جایی برای ماندن ندارند. هرچند اسلام اجازه داد که پیروان آن ادیان اسلام را قبول نکنند، بلکه مالیات بدهند و بر دین سابق خود باقی بمانند. عمر هم اسلام محض نبود. اما دلیلی هم ندارد که بگوییم هر کاری کرد، خلاف اسلام بود (چنین نبود که همه رفتارهایش خلاف اسلام بوده باشد). اخذ مالیات از ملل مغلوب در همه جای دنیا حتی در قرن 21 امری مرسوم است. کورش هخامنشی از ملل مغلوب مالیات می‌گرفت (اگر آن‌ها را زنده می‌گذاشت). گذشته از اینکه مالیاتی که مردم ایران به حکومت عمر می‌دانند به اندازه همان مالیات دوران حکومت انوشیروان بلکه کمتر از آن بود. اگر گرفتن مالیات، زورگویی بود، پس شاهان ساسانی هم زورگو بودند. چه اینکه شاهان ساسانی نه مقبولیت مردمی داشتند و نه مشروعیت مردمی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.