افزودن نظر جدید

دعوت مقدم بر جنگ است. به هر منطقه که می‌رسیدند، 3 راه پیش رو می‌گذاشتند: 1. پذیرش اسلام، 2. جزیه و مالیات (و باقی ماندن بر دین خود)، 3. جنگ.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.