افزودن نظر جدید

ضمناً اکثر دانشمندان در طول تاریخ، که خدمتی به جامعه بشری کردند، دیندار و خداباور بودند. همین نشان میدهد که ادعای شما مبنی بر اینکه «هرچه ایمان قویتر شعور پائینتر» غلط محض است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.