افزودن نظر جدید

بعضیا نمیخان حقیقت رو قبول کنن . اینها بدون اینکه حتی زمان زرتشت رو بدونن اون رو یک شخصیت تاریخی میدونن ولی این همه اسناد درباره خدمات متقابل اسلام و ایرانیان و مسلمون شدن ایرانی هایی مثل سیبخت رو انکار میکنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.