افزودن نظر جدید

این چیزها بعدا نوشته شده است.در ضمن عرب ها به بحرین حمله کردند و از مردم آنجا جزیه گرفتند.مردم بحرین اوین کسانی بودند که جزیه دادند.یعنی اینکه مسلمان نشدند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.