افزودن نظر جدید

نويسنده : س. فخرایي - نقدي بر كامنت جناب ناشناس - ناشناس گرامي فرموديد: «اینقدر تبلیغ بچه داری میشه که باید سیاره جایگزین نیز پیدا کرد.» - پاسخ: تبليغ براي بچه دار شدن در كشورهاي اروپايي چند برابر كشورهاي اسلامي است. باور نميكنيد اين مقاله را بخوانيد، از نشريه گارديَن [http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster] چون حفظ جمعيت جوان، نه فقط براي كشورهاي صنعتي، بلكه براي كشورهاي در حال توسعه يك امر ضروري است. بدون جمعيت جوان، نه ميتوان به توسعه دست يافت. نه ميتوان توسعه و پيشرفت را حفظ كرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.