افزودن نظر جدید

زرتشتیان پیش از آمدن نوروز آتش بر پا می کنند و حتی روی پشت بام های خود آتش را قرار می دهند و آتش را در محلات خود می گردانند و گفته میشود این رسم چهارشنبه آخر سال از آنجا ریشه میگیرد.سور به معنای جشن است و چهرشنبه سوری،جشنی است که در چهرشنبه آخر سال برگزار می شود.در این گزارش آمده که مربوط به مسائل آخر صفر است.باید بگویم که در آخر صفر مراسماتی انجام میشود و ماه صفر چون در سال قمری تعریف میشود مدام در حال گردش است.در حالیکه چهرشنبه سوری در آخرین چهارشنبه مانده به نوروز برگزار میشود و در سال خورشیدی قرار دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.