افزودن نظر جدید

عرب ها از سال قمری استفاده میکنند که مدام در حال چرخش است.چهارشنبه سوری مربوط به سال خورشیدی است که ثابت است.روزهای هفته نیز مربوط به فرهنگ یهود است و هیچ ارتباطی به عرب ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.