افزودن نظر جدید

درست هست که بن مایه شاهنامه برای زمان ساسانیان است ولی شاهنامه را فردوسی سروده و دلیلی ندارد که از ایام هفته نامی نبرده باشد... و وقتی خود موبدان زرتشتی ادعا می کنند ایام هفته در پیش از زمان اعراب نبوده است، شما چگونه می گویید نامگذاری ایام هفته در زمان ساسانیان وجود داشته است؟!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.