افزودن نظر جدید

من با شما هماوردی ندارم. شما در اندازه ایی نیستی که بخوام باهات جستار کنم.شما از دید روانی با چالش روبرویی.شگفت اور اینه که همیشه ما باید پاسخگو باشیم.شما نخست برو پرسشای پسین رو پاسخ بده تا برسیم به اینجا.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.