افزودن نظر جدید

کامبیز *** اگر شما سخنی را ندیدید، نشانگر "نبودنِ آن" نیست * چنین متنی به فراوانی در تالارهای گفتگو منتشر شده است و نه اکنون، بلکه چند ماهی است که چنین است *** همانگونه که گفتید و در نوشتار نیز آمده است، چنین سخنی پیرامونِ مهرداد، دروغ و برای تاریخ‌پژوهان ناشناخته است *
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.