افزودن نظر جدید

یلدا ربطی به «یل» و «دا» ندارد. یلدا واژه ای سریانی و از ریشه سامی است و این از لحاظ زبان شناسی ثابت شده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.