افزودن نظر جدید

یل در گویش لری و کوردی که گویش باستان ایران را همچنان پاسدارند بمعنای بزرگ و قدرتمند است و دا بمعنای مادر میباشد البته این را هم بگویم سریانی زبان عربی نیست و زمانی حتا در ایران کاربرد داشته همچناکه واژگان فراوانی از این زبان در اقوام کهن بازمانده از ایران میبینیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.