افزودن نظر جدید

کتاب ابن ابی عاصم صفحه 551 رسول خدا به صراحت و مستقیم می فرماید که لی علی تو بعد از من خلیفه ای بر تمام امت...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.