افزودن نظر جدید

یعنی چون هرودوت یک حرف خلاف عقل زده باور کنیم که جز محال است با یک اسم هیچی نیست بچه اون کیه کی ازدواج کرد چند بچه داشت بچه هاش چه نقشی در حکومن داشتن خودش چه نقشی داشت کی کاسندان بچه هاش معلومه خالی بندیش اینه که به اون توجه میکرد ولی بچه های کاساندان قدرت داشتن جواب هیچیهیچیه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.