افزودن نظر جدید

من در بالا نام چندین تن از دانشمندان و پزوهشگران نام دار رو بیان کردم که روایت هردوت رو مردود میدانند و از نظر انها این روایت به هیچ عنوان سندیت نداره و حتی خود هرودوت مینویسه که دربارهٔ مرگ کوروش حکایات زیادی وجود داره و روایتی که من ذکر کردم به حقیقت نزدیک‌تره. در نتیجه معلوم می‌شه که خود هرودوت هم از صحت این روایت مطمئن نبوده‌.(منبع:پیرنیا، ایران باستان، ۴۵۲.) پس این روایت به خودی خود مردوده و شما به هدف پلیدتون نخواهید رسید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.