افزودن نظر جدید

البته هردوت می‌گه که دربارهٔ مرگ کوروش حکایات زیادی وجود داره و روایتی که من ذکر کردم به حقیقت نزدیک‌تره. در نتیجه معلوم می‌شه که خود هرودوت هم از صحت این روایت مطمئن نبوده‌.(منبع:پیرنیا، ایران باستان، ۴۵۲.)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.